Kontakt

Tomáš Švihnos
Žebrák, +420605964176
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Home Čištění a vymetání komínů

Čištění a vymetání komínů

Čištěním a vymetáním se rozumí:

  • zprůchodnění komínového průduchu,
  • odstranění vrstvy sazí a kondenzátů (tak, aby bylo dosaženo původní světlosti průduchu),
  • odstranění sazí z půdice komínového průduchu,
  • kontrola, popřípadě zprůchodnění výpustného otvoru pro odtok kondenzátu včetně potrubí,
  • odpuštění kondenzátu z kondenzátní jímky apod.

 

Posouzením se rozumí:

  • zjištění stavebního stavu spalinové cesty (stav použitého materiálu a provedení, vlhkost zdiva apod.),
  • zjištění těsnosti spalinové cesty, případná kontrola inspekční kamerou,
  • kontrola požární bezpečnosti,
  • kontrola odstranění závad z předešlé prohlídky apod.

 

periody