Kontakt

Tomáš Švihnos
Žebrák, +420605964176
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Home Revize a kontrola komínů, měření spalin

Revize a kontrola komínů, měření spalin

Revize spalinové cesty se provádí z několika důvodů a to:

  • před uvedením spotřebiče a spalinové cesty do provozu(kolaudační řízení, po frézování komína)
  • po každé stavební úpravě komína (např.nové vyzdění komína od půdy nad střechu)
  • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv (např. z pevných paliv (dřevo) na zemní plyn)
  • před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv a jeho uvedením do provozu po komínovém požáru
  • při vzniku trhlin ve spalinové cestě či při vzniku podezření na tyto trhliny ve spalinové cestě

Revizi provádí revizní technik spalinových cest.

Kontrola funkčnosti spalinové cesty od spotřebičů na pevná , kapalná či plynná paliva /včetně Lokálních spotřebičů, kotlů Ústředního Topení, technologické spotřebiče, průmyslové pece/, jejich čištění včetně čištění kouřovodů NV 91/2010 Sb.a mají vliv na účinnost spalování a kvalitu vypouštěných spalin, které podléhají ze zák č.86/2002 včetně novelizací, Zákon o ochraně ovzduší .

Měření účinnosti spalovacího zdroje a vypouštěných spalin, měření komínového tahu a kontroly inspekční kamerou spadají do kompetence kominíka